Kontakt

(32) 388 88 88

Streamsoft

Strona główna / Oferta / Streamsoft

Firma Streamsoft Sp.J. powstała w 1989 roku. Lata działalności w branży rozwiązań IT sprawiły, że rozwinęła swoje produkty zgodnie z przepisami prawnymi i oczekiwaniami klientów. Historia rozwoju oprogramowania Firmy Streamsoft, jest mocno związana z historią rozwoju systemów operacyjnych, informatyzacją przedsiębiorstw i tworzeniem się rynku systemów ERP w Polsce. Pierwsze programy, które powstały w 1989 roku, były tworzone dla systemu DOS. Wraz z pojawieniem się na rynku systemu operacyjnego Windows 95, a następnie Windows 98, programiści firmy Streamsoft, stworzyli w 1997 roku, oprogramowanie, które w pełni funkcjonowało pod systemem operacyjnym Windows. Do pierwszych programów z serii PCBIZNES, które powstały w środowisku Windows należą:

• EWA - wspomaganie sprzedaży

• ALA - mała księgowość

• AGA - kadry i płace

Rozwój technologii informatycznych, przyczynił się do powstania, w 2001 roku, w pełni zintegrowanego systemu PCBIZNES PRO (aktualna nazwa to Streamsoft Pro), w architekturze klient - serwer.

Wychodząc naprzeciw coraz bardziej zaawansowanym potrzebom klientów oraz złożoności procedur funkcjonowania na globalnym rynku, firma Streamsoft stworzyła w 2004 r. zintegrowany system  ERP II - PCBIZNES PRESTIŻ , który w 2010 roku zmienił nazwę na Streamsoft Prestiż. Spośród dotychczas tworzonego oprogramowania, system wyróżnia moduł Zarządzanie produkcją. Moduł ten przeznaczony jest do kompleksowego sterowania procesem produkcji. Wspomaga on planowanie, wykonanie, kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Wieloletnia obecność firmy Streamsoft na rynku systemów informatycznych
wspomagających pracę przedsiębiorstw sprawiła, że stale rozwija swoje produkty w oparciu o nowoczesne technologie i cenne sugestie klientów.

Dążenia do lepszej obsługi klienta i zrozumienia jego potrzeb, nie opierają się tylko na analizie rynkowych trendów w dziedzinie oprogramowania i rozwiązań IT, ale zaowocowały również wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008. Wszystkie te działania pozwalają firmie Streamsoft tworzyć nie tylko systemy standardowe, ale także systemy dedykowane dla firm o specyficznym sposobie funkcjonowania.
 
Menu nie zostało przypisane