Kontakt

(32) 388 88 88

Produkty

Jesteśmy partnerem

Moduł jest łatwym w obsłudze narzędziem wspomagającym proces wytwarzania w małych firmach o profilu produkcyjnym. Pozwala na określenie receptury produktu z podaniem listy zamienników. Ma za zadanie rozliczanie normatywnego zużycia materiałów. Umożliwia prowadzenie dziennika zleceń produkcyjnych.

Szacowanie zapotrzebowania materiałowego odbywa się z uwzględnieniem aktualnych stanów magazynowych, materiałów zarezerwowanych i planowanych dostaw. Generowane rozchody materiałowe mogą być kierowane do działów. Moduł umożliwia zadeklarowanie sposobu kalkulowania ceny, która wyliczana jest na podstawie cen składowych i określanych indywidualnie dodatkowych kosztów. Moduł jest w pełni zintegrowany z modułem gospodarki magazynowej w którym można przyjmować zamówienia na produkowane wyroby.


 
Menu nie zostało przypisane