Kontakt

(32) 388 88 88

Analizy finansowe

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Sage / System Forte / Moduły / Analizy finansowe

Analizy finansowe - obszar Analiza i Informacja Zarządcza

Rozwiązanie pozwalające wykonać szeroko rozumianą analizę finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa - od typowych zagadnień rachunkowości finansowej, takich jak Rachunek Zysków i Strat czy Bilans, po analizy zarządcze, w tym m.in., różnego rodzaju raporty przychodowo-kosztowe w dowolnym układzie przedmiotowo-podmiotowym. Moduł ułatwia definiowanie dowolnych wskaźników finansowych i ekonomicznych pomocnych w monitorowaniu kondycji przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia również tworzenie arkuszy rozliczeń kosztów pośrednich niezbędnych do rozliczeń produkcji, czy różnego rodzaju kalkulacji wynikowo-ofertowych. Dodatkowo analizie podlegają również rozrachunki, gdzie można wykonać szereg zestawień, np. wiekowanie czy zestawienia należności, które mogą być pomocne w procesie windykacyjnym. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu w arkusz kalkulacyjny MS Excel można w łatwy, szybki i wygodny sposób wykorzystywać wszystkie jego funkcje. Tworzyć gotowe wzory raportów, modelować dane, budżetować. Dodatkowy mechanizm integracji z systemem Finansowo-Księgowym pozwala na natychmiastowe i automatyczne pobieranie danych, co zwiększa szybkość, bezpieczeństwo oraz eliminuje możliwość popełnienia błędu.

Analizy Finansowe to:

  • szybkie tworzenie wszelkich analiz, raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych, jak również dla zewnętrznych instytucji finansowych
  • znaczne skrócenie czasu pracy potrzebnego na dotarcie do danych finansowych i przeprowadzenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie
  • elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi w zależności od potrzeb użytkownika
  • zwiększenie komfortu pracy i wysoka skuteczność ochrony danych
  • natychmiastowa informacja, dzięki gotowym zestawieniom i raportom
  • modelowanie danych oraz rozbudowa funkcjonalności, dzięki współpracy z programem MS Excel