Kontakt

(32) 388 88 88

Mała Księgowość

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Sage / System Symfonia / Mała Księgowość

Program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS - współpraca z programem Płatnik. Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych.

ŁATWE PRZYSTOSOWANIE PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY
I PODATNIKA

  • Możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT).
  • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku podatkowego.
  • Wspomaganie rozliczeń właścicieli posiadających wiele źródeł przychodów, np. kilka działalności gospodarczych (firm), dochody z tytułu najmu lub dzierżawy.
  • Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej dla wielu działalności gospodarczych jednego podatnika.
  • Zachowanie płynności ewidencjonowania przy przejściu ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne (podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) oraz przy przejściu ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług (ewidencja VAT).
  • Dostęp do danych zgromadzonych w programie uzależniony od uprawnień Użytkownika.
  • Rejestracja i walidacja numeru identyfikacyjnego kontrahenta VAT-UE.
  • Obsługa transakcji wewnątrzunijnych.

WSPOMAGANIE ROZLICZANIA PODATKÓW I PROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH EWIDENCJI

  • Możliwość prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowej, a także możliwość ewidencji samych rejestrów VAT (np. dla firm opodatkowanch na zasadach karty podatkowej)
  • Szybkie wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych dzięki zastosowaniu różnorodnych list (kartotek), np. kontrahentów, zdarzeń gospodarczych.
  • Zestawienia i wydruki: PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-B, PIT-40 oraz VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, VAT-8, VAT-9 i VAT-12.
  • Deklaracje ZUS: RCA, RSA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZFA, ZWUA.
  • Możliwość nadruku deklaracji podatkowych na gotowych formularzach.
  • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzonych do ewidencji księgowej.
  • Rozliczanie zwrotu VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących.
  • Możliwość odłożenia dokumentów do bufora (poczekalni), w celu przygotowania i skontrolowania zapisów przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
  • Możliwość ewidencjonowania kosztów jako odroczone i rozliczania ich we wskazanym przez Użytkownika terminie.
  • Możliwość wpisania do rejestru VAT kwoty z dokumentu z podziałem na różne kategorie zakupów (zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, nie podlegającą VAT).
  • Możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową lub memoriałową.
  • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami.
  • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych.
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
  • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów. 

OBSŁUGA OPERACJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

  • Rejestracja dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz związanych z nimi faktur wewnętrznych dla WNT
  • Rejestracja informacji o transakcjach trójstronnych
  • Informacja o rejestracji kontrahenta w VIES
  • Rejestracja numeru VAT-UE (tzw. "NIP unijny"), automatyczne sprawdzanie jego poprawności.
  • Automatyczne generowanie kwartalnej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów VAT-UE z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B.

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI

  • Proste wyszukiwanie dokumentów według zadanych kryteriów.
  • Zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres.
  • Możliwość dokonania szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów.
  • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, np. Microsoft Excel, w celu dokonania indywidualnych analiz i zestawień. 

EWIDENCJA I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  • Amortyzacja środka trwałego metodą liniową, degresywną.
  • Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo
  • Automatyczne obliczanie wartości nowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany wartości środka trwałego, jego likwidacji lub sprzedaży.
  • Dokonywanie amortyzacji środka trwałego z jednoczesnym zapisem do Księgi Przychodów i Rozchodów.

EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ

  • Możliwość prowadzenia kartoteki pracowników.
  • Ewidencja wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
  • Zbiorcze księgowanie wynagrodzeń.
  • Naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy.
  • Automatyczne tworzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów - wypłaconych wynagrodzeń, zapłaconych składek i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy.
  • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń.
  • Tworzenie deklaracji podatkowych.

INTEGRACJA Z INNYMI PROGRAMAMI SYSTEMU SYMFONIA®

  • Automatyczna wymiana danych (m.in. kontrahentów, pracowników i urzędów) pomiędzy programem Mała Księgowość Premium, a programami Handel Premium, Handel Start, Faktura Premium.
  • Przesyłanie zapisów dotyczących przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z programów Handel Premium, Handel Start, Faktura Premium, Faktura i Kasa Start, do bufora programu Mała Księgowość Premium.
  • Możliwość importu księgowań związanych z środkami trwałymi z programu Środki Trwałe Premium.
  • Możliwość importu księgowań wynagrodzeń z programu Płace Premium, Kadry i Płace Premium.