Kontakt

(32) 388 88 88

Pulpit


 

Platforma internetowa Pulpit Pracownika wraz z Pulpitem Kierownika to wygodne narzędzie samoobsługi pracowniczej. Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca o każdej porze, także z urządzeń mobilnych

Wnioski nie giną

Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg wniosków zdefiniowanych w systemie. Pracownik składa elektro niczny wniosek, np. urlopowy, który automatycznie generuje zadanie dla przełożonego lub jego zastępcy. Pracownik ma pełen wgląd do swoich danych kadrowych, danych dotyczących czasu pracy oraz wykorzystania limitów urlopowych. Z poziomu Pulpitu może przeglądać swoje wypłaty, czy deklaracje podatkowe.

Przydziel zastępstwo

Platforma zapewnia szybki podgląd obecności pracowników. Wgląd w planowane nieobecności pozwala na organizację czasu pracy oraz ustalenie zastępstw. Definiowalne zestawienia czasu pracy zostały zaprojektowane z myślą o ergonomicznym wprowadzaniu rzeczywistego czasu pracy dla wielu pracowników. Kierownik może te dane modyfikować pojedynczo dla konkretnego pracownika lub dla grupy. Dostęp do statystyk pozwala na kontrolę ilości nadgodzin, a podgląd listy badań i szkoleń BHP pozwala sprawdzić, czy załoga posiada odpowiednie kwalifikacje.

Dystrybucja dokumentów

Dokumenty, w tym także te wymagające wielostopniowego zatwierdzania, przechodzą przez kolejne etapy wg ustalonej w systemie ścieżki. Kierownik po zalogowaniu się do Pulpitu widzi wszystkie wnioski pracowników, którymi zarządza. Lista powiadomień pozwala na sprawdzenie etapu na jakim znajduje się dany wniosek. Z kolei zasobnik dokumentów umożliwia przechowywanie i udostępnianie dokumentów w formie załączników (np. skanów). Pracownik widzi swoje dokumenty w programie enova365, dodane mu przez dział personalny oraz te, które podpiął samodziel- nie za pośrednictwem Pulpitu Pracownika. Dokumenty można pobierać i drukować.

W systemie można też definiować własne wnioski i ich ścieżkę (wymagana jest specjalna konfiguracja). Przykładowo: