Kontakt

(32) 388 88 88

Zgłoszenie danych firmy

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Sage / Otoczenie / Aktywacja / Zgłoszenie danych firmy
W celu przeprowadzenia rejestracji wybierz polecenie Zgłoszenie danych firmy z menu Aktywacja w stanie „z wybraną firmą”. Zostanie wtedy uruchomiony program KARTA REJESTRACYJNA, pomagający wypełnić i wysłać kartę rejestracyjną oraz prośbę o aktywację danych do Działu Aktywacji SAGE.


Ważne jest, aby dane dotyczące Twojej firmy zostały wypełnione dokładnie. Jeżeli będziesz w przyszłości instalował inne programy systemu SYMFONIA®, wówczas rejestrując nowy program dane w karcie rejestracyjnej będą już częściowo wypełnione. Wystarczy jedynie potwierdzać poszczególne okna przyciskiem Dalej >.


Po uruchomieniu programu pokazuje się okno powitalne.

Rys. 1 Dialog Karta rejestracyjna.


Pola Nazwę programu i Numer seryjny są wypełniane automatycznie.

Przyciski poleceń znajdujące się w dolnej części dialogu powodują uruchomienie następujących akcji:

Pomoc - wyświetlenie pliku pomocy.

< Wstecz - powrót do poprzedniego okna.

Dalej > - przejście do następnego okna.

Anuluj - przerwanie procesu rejestracji.


Po kliknięciu przycisku Dalej > pojawi się następna strona, gdzie należy wpisać dane związane z zakupem programu. Dane w tym oknie należy przepisać z faktury, którą otrzymałeś od sprzedawcy.