Kasy Fiskalne

Przeznaczenie modułu

Moduł Kasy Fiskalne przeznaczony jest do obsługi detalicznych i hurtowych rozproszonych sieci handlowych, z wykorzystaniem Internetu.

Zalety modułu:

Podstawowa funkcjonalność:

Prowadzenie bazy sprzedaży
Moduł Kasy fiskalne umożliwia prowadzenie analitycznej bazy sprzedaży ze szczegółowymi informacjami o każdej transakcji przeprowadzonej na kasie.

Definiowanie raportów
Użytkownik ma możliwość definiowania raportów np. o czasowym rozkładzie sprzedaży wybranych asortymentów, grup asortymentów, itp.

Zadania cykliczne
W module można definiować zadania cykliczne dla kas fiskalnych np. aktualizacje baz towarowych, odbiorów sprzedaży. 

Urządzenia
Moduł współpracuje z kasami systemowymi firmy Posnet.Źródło: http://kolom.pl/
24.01.12