Kontakt

(32) 388 88 88

Szkolenia

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Sage / System Forte / Moduły / Szkolenia

Szkolenia- obszar Zarządzanie Zasobami, Kapitał Ludzki

Moduł wspiera zarządzanie systemem szkoleń pracowniczych oraz procesem oddelegowania pracowników na szkolenia zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Umożliwia rejestrację wniosków szkoleniowych, ich akceptację przez przełożonych, powiadomienie o szkoleniach, zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia. Współpracuje ściśle z modułem Forte Ocena Pracownicza w zakresie planowania rozwoju pracownika.

Szkolenia pozwala na:

  • optymalizację obsługi szkoleń wewnętrznych
  • gromadzenie i udostępnianie informacji o udziale w szkoleniach przez poszczególnych pracowników
  • planowanie rozwoju pracownika poprzez udział w odpowiednich szkoleniach
  • analizę zapotrzebowania różnego rodzaju szkoleniami wewnątrz firmowymi
  • usprawnienie obiegu akceptacji zgłoszeń pracowników na szkolenia
  • szeroki dostęp do pełnej informacji o planowanych i organizowanych szkoleniach