Kontakt

(32) 388 88 88

System Forte

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Sage / System Forte

Zarządzaj skutecznie swoim biznesem

System Zarządzania Forte to rozwiązanie klasy ERP do zarządzania średnim lub większym przedsiębiorstwem, umożliwiające osiąganie trwałych i wymiernych korzyści biznesowych.


Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Przyczynia się do wzrostu efektywności oraz optymalizacji kosztów jego funkcjonowania. Natychmiastowy dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej, pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko prowadzenia działalności.

 


Budowa Systemu Zarządzania Forte

Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, analizy i zarządzanie informacją, sprzedaż i relacje z klientami, zarządzanie zasobami: majątkiem przedsiębiorstwa i kapitałem ludzkim.

Zaawansowane rozwiązania oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami Klienta, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.

 

System Zarządzania Forte
Analiza i Informacja Zarządcza Finanse Zarządzanie Zasobami, Majątek Przedsiębiorstwa Sprzedaż i Zarządzanie Relacjami z Klientem Zarządzanie Zasobami, Kapitał Ludzki
Analizy finansowe Delegacje Krajowe Ewidencja Pojazdów Handel Intranet
Budżetowanie e-Deklaracje Help Desk IT   Kadry i Płace
Kontroling Finanse i Księgowość Majątek IT   Nieobecności
  Kasa Majątek Trwały   Ocena Pracownicza
  Karty Pracy Struktura Organizacji   Rekrutacja
  Obieg Dokumentów Telefonia   Szkolenia
  Planowanie Płynności Finansowej Zamówienia Wewnętrzne    
  Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów      
  Rozliczenia Pracownicze      
  Środki Trwałe      
  Windykacja      
  Zaliczki Pracownicze      

Cennik Systemu więcej »»