Kontakt

(32) 388 88 88

Streamsoft VERTO

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Streamsoft / Streamsoft VERTO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Nazwa projektu: „Prace rozwojowe nad stworzeniem systemu ERP nowej generacji”
"Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość" 


 

Streamsoft VERTO to przełomowy system ERP nowej generacji. Stanowi połączenie najlepszych możliwości systemów "zamkniętych" (zawierających bogaty zestaw funkcjonalności) i "szkieletowych" (otwartych na dodawanie własnych rozwiązań). System VERTO zawiera unikalne rozwiązania technologiczne i merytoryczne - jest najbardziej innowacyjnym produktem naszej firmy, który rozpoczyna nową erę w dziedzinie oprogramowania dla biznesu.

Streamsoft VERTO został wyposażony w bogaty zestaw gotowych rozwiązań biznesowych oraz w możliwości dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Połączenie to zapewnia użytkownikom optymalny czas wdrożenia systemu. Ponadto, klient ma możliwość ciągłej modyfikacji systemu w trakcie jego eksploatacji, pod kątem zmieniających się oczekiwań.

Streamsoft VERTO to nie jest "tylko" system, to wizja nowoczesnego zarządzania firmą.

Dynamiczna platforma NEXT, to produkt przyszłości, który umożliwia rozwijanie funkcjonalności systemu Streamsoft VERTO - poprzez tworzenie, w prosty sposób, dowolnych aplikacji - tzw. plu-inów, a w warstwie deweloperskiej - nawet stworzenie "własnego" systemu ERP. NEXT udostępnia plug-inom wspólną platformę uruchomieniową, środowisko do działania oraz mechanizmy współpracy.
Koncepcja dynamicznej platformy rewolucjonizuje podejście do kwestii modyfikacji systemu oraz tworzenia dedykowanych rozwiązań. Dzięki jej możliwościom twórcy rozwiązań mogą w pełni poświęcić się projektowaniu funkcjonalności na wyższym poziomie biznesowym - zapominając o kwestiach technicznych. 

Wielowarstwowy system Streamsoft VERTO współpracuje z platformą NEXT, która zapewnia użytkownikom tworzenie własnych rozwiązań (plug-in'ów) uzupelniających funkcjonalności posiadane przez system lub projektowanie zupełnie nowych rozwiązań - dedykowanych danej firmie w celu uchwycenia w systemie jej specyfiki działania.

Bez wątpienia system VERTO i platforma NEXT będą jednymi z najciekawszych produktów na polskim rynku IT.

Innowacyjność technologiczna systemu Streamsoft VERTO przejawia się w:

  • skalowalnej, wysokowydajnej, relacyjnej bazie danych z interfejsem SQL i możliwością łatwej migracji do innych baz danych,
  • skalowalnej i wydajnej warstwie pośredniej (logiki biznesowej), serwer klasy JavaEE,
  • otwartej warstwie pośredniej – oznacza to, że logika biznesowa może być udostępniana w otwarty sposób jako WebService, ponadto firmy partnerskie Streamsoft mogą włączyć się w proces tworzenia i dostarczać pluginy,
  • komponentowej architekturze warstwy logiki biznesowej - warstwa oparta o serwer aplikacji klasy JavaEE. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie systemu z łatwo wymienialnych i konfigurowalnych komponentów,
  • komponentowej architekturze warstwy interfejsu użytkownika - pluginowy system pozwalający składać aplikację z osobnych komponentów,
  • niezależności od platformy systemowej dla warstwy bazy danych,
  • niezależności od platformy systemowej warstwy logiki biznesowej,
  • niezależności od platformy systemowej warstwy interfejsu użytkownika,
  • możliwości pełnej lokalizacji systemu do dowolnego języka z obsługą znaków narodowych,
  • przestrzeganiu standardów SQL, XML, WebServices, JavaEE.

Pierwszy pokaz tych produktów odbył się 20 maja 2011, dla Partnerów firmy Streamsoft, a zaprezentowane tam autorskie rozwiązania merytoryczne spotkały się z dużym uznaniem.

Nowa strona dla systemu Verto www.systemverto.pl