Kontakt

(32) 388 88 88

Pervasive

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Sage / Otoczenie / Pervasive

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem motoru bazy danych Parvasive, prosimy o kontakt kolom@kolom.pl lub telefonicznie 32 388 88 88.

Specjalistyczne oprogramowanie


Oprogramowanie Pervasive Software zapewnia wysoka wydajność i stabilność programów Systemu SYMFONIA®  pracujących w środowisku sieciowym.

Oprogramowanie Pervasive w instalacjach Systemu SYMFONIA®
Sposoby instalacji w sieciach komputerowych

System SYMFONIA®  oparty jest na bazach danych w formacie Pervasive. Dla wymiany danych pomiędzy programami Systemu SYMFONIA®  a plikami bazy danych, niezbędny jest interfejs w postaci oprogramowania produkowanego przez firmę Pervasive Software.

Oprogramowanie to jest dostarczane razem z Systemem SYMFONIA® , co ułatwia i przyspiesza instalację oraz pozwala na pracę w następujących trybach:

 • Instalacja jednostanowiskowa - interfejs 16-bitowy i 32-bitowy
 • Instalacja sieciowa - interfejs 16-bitowy

Oprócz oprogramowania dostarczanego razem z Systemem SYMFONIA®  istnieje na rynku wiele komercyjnych pakietów firmy Pervasive usprawniających i przyśpieszających pracę w środowiskach sieciowych. Aby prawidłowo określić potrzeby zastosowania tych narzędzi konieczna jest podstawowa znajomość zależności jakie występują pomiędzy Systemem SYMFONIA® , zastosowanym systemem operacyjnym oraz programami Pervasive.

Typy instalacji Systemu SYMFONIA®  

ze względu na ilość stacji roboczych

 • jednostanowiskowe
 • sieciowe

ze względu na zastosowane oprogramowanie interfejsu do baz danych

 • instalacje typowe (z zastosowaniem dołączonego oprogramowania)
 • instalacje specjalne (praca w oparciu o komercyjny pakiet Pervasive'a)

Warianty instalacji Systemu SYMFONIA®

Sys. operac. stacji roboczej

Instalacja jednostanowiskowa

Instalacja sieciowa

Windows 98/NT/2000
16/32 bit

32-bitowy Microkernel zawarty w SYMFONII®

16-bitowy Microkernel zawarty w SYMFONII®

32-bitowy Pervasive Workstation - opcjonalnie

32-bitowy klient Pervasive - opcjonalnie

Windows XP
32 bit

32-bitowy Microkernel zawarty w SYMFONII®

32-bitowy klient Pervasive

32-bitowy Pervasive Workstsation - opcjonalnie

Kolorem oznaczono instalacje specjalne wymagające zakupu oprogramowania Pervasive

Wszystkie programy Systemu SYMFONIA® to obecnie 32-bitowe aplikacje. Aby osiągnąć maksymalną wydajność Systemu niezbędny jest także odpowiedni 32-bitowy system operacyjne oraz interfejs do plików baz danych. Tylko zastosowanie 32-bitowych komponentów daje pewność, że programy pracują z maksymalną wydajnością. Aby usprawnić pracę 32-bitowych aplikacji w środowisku Windows 9x/NT/2000/XP firma Sage oferuje możliwość zakupu licencji pakietu Pervasive Workgroup. Oprogramowanie to jest polecane dla tych użytkowników, którzy planują sieciową instalację na 32-bitowych systemach Windows.

Przykład

Użytkownik planuje 6 stanowiskową sieć oraz wdrożenie programu Handel 3.20. Zakupiono 6 stacji z oprogramowaniem Windows 2000 Professional, szybkie karty sieciowe, oraz program SYMFONIA® Handel  3.20. Klient oczekuje bardzo wydajnej pracy systemu ponieważ SYMFONIA® Handel  3.20 jest aplikacją 32-bitową. Po instalacji okazuje się, że program działa wolno. Rozwiązanie jest jasne po przeanalizowaniu tabeli. Klient nie ma w pakiecie SYMFONII®  32-bitowego interfejsu do bazy danych. Tak więc Handel pracuje w trybie 16-bitowym.

Oprogramowanie SYMFONIA®  może pracować 2 trybach:

 • zwykły (w sieciach peer-to-peer [ang. równy z równym])
 • kient-serwer (w sieciach opartych na serwerach NetWare i Windows NT/2000)

W sieciach peer-to-peer (np. opartych na systemie Windows 98 i NT/2000/XP/Vista) możliwa jest praca programów z pakietu SYMFONIA®  bez żadnych dodatkowych składników. Oprogramowanie po instalacji na komputerach połączonych w siec jest od razu gotowe do pracy.

Bazy danych sa przechowywane na jednym z komputerów, który staje sie 'mini-serwerem' takiej sieci. Komputer ten pełni wiec role stacji roboczej i serwera danych dla pozostałych komputerów. Ten sposób instalacji jest polecany przy niewielkich sieciach rzedu 3-4 stanowisk.

Jeśli liczba stacji roboczych rośnie, taki sposób podłączenia staje sie nieefektywny i może prowadzić do poważnych problemów z obsługą baz danych co w rezultacie przekłada sie na błędy w programach, zafałszowane i utracone dane itp. Wada tej instalacji jest także fakt, iż jakiekolwiek zakłócenie w pracy komputera-serwera rzutuje na prace wszystkich komputerów w sieci. Rozwiązaniem tej sytuacji jest instalacja klient-serwer.

W instalacji klient-serwer, programy Systemu SYMFONIA®  i bazy danych sa składowane na wyspecjalizowanym komputerze - serwerze. Poprawność pracy takiego systemu jest zagwarantowana przez system operacyjny serwera oraz dodatkowe oprogramowanie współpracujące z systemem SYMFONIA® . Oprogramowaniem tym jest Pervasive SQL serwer. W odróżnieniu od instalacji peer-to-peer instalacja klient-serwer wymaga posiadania następujących elementów:

 • komputer - maszyna dedykowana do pracy jako serwe
 • oprogramowanie - sieciowy system operacyjny
 • oprogramowanie serwera bazy danych - Pervasive SQL Server / Workgroup

Oprogramowanie musi być licencjonowane na taka liczbę stanowisk jaka jest w sieci. Dotyczy to także wersji instalowanych na terminalu. Za stacje przyjmujemy wtedy dowolny terminal gdzie używane jest oprogramowanie Pervasive.

Instalacja tego typu wymaga zainstalowania oprogramowania Pervasive na serwerze oraz odpowiedniego skonfigurowania stacji roboczych. Wyższy koszt instalacji i konieczność zakupu dodatkowego oprogramowania jest rekompensowana przez posiadanie szybkiego i stabilnego systemu Obslugi baz danych. Taki system instalacji programów Systemu SYMFONIA®  jest wymagany, jeśli liczba stacji roboczych przekracza 4-5 oraz wszędzie tam, gdzie kluczowa sprawa jest szybkość pracy aplikacji.