Kontakt

(32) 388 88 88

Nieobecnośći

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Sage / System Forte / Moduły / Nieobecnośći

Nieobecności - obszar Zarządzanie Zasobami, Kapitał Ludzki

Moduł obsługuje proces zgłaszania, akceptacji i rejestracji wniosków dotyczących nieobecności. Eliminuje zbędną biurokrację i zapewnia rzetelność rozliczeń dni wolnych. Dostęp do zbiorczych i aktualnych informacji o planach urlopowych podległego zespołu ułatwia menadżerom planowanie i utrzymywanie ciągłości pracy działu. Pracownicy otrzymują wygodne narzędzia pozwalające na kontrolę statusu złożonych wniosków urlopowych oraz liczby wykorzystanych dni wolnych. Aplikacja ułatwia też organizację pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa, zapewniając dostęp do informacji o aktualnych i planowanych absencjach pracowników lub ewentualnych zastępstwach. W pełni zintegrowany z modułem Forte Kadry i Płace i jego mechanizmami ewidencji nieobecności oraz naliczania wynagrodzeń

Nieobecności wpływa na:

  • obniżenie kosztów rejestracji, obiegu, akceptacji wniosków nieobecności
  • podniesienie jakości ewidencji nieobecności pracowników
  • precyzyjne planowanie płynności działania przedsiębiorstwa w odniesieniu do zasobów ludzkich (planowanie urlopów, zastępstw, procesów zależnych od obsady konkretnych stanowisk)
  • podnosi komfortu pracy dzięki możliwości planowania nieobecności, monitorowania statusu wniosków, swobody w dostępie do informacji
  • racjonalne planowanie pracy działu / zespołu przez przełożonych