Kontakt

(32) 388 88 88

Modułu

Analizy finansowe

Moduł ułatwia definiowanie dowolnych wskaźników finansowych i ekonomicznych pomocnych w monitorowaniu kondycji przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia również tworzenie arkuszy rozliczeń kosztów pośrednich niezbędnych do rozliczeń produkcji, czy różnego rodzaju kalkulacji wynikowo-ofertowych. więcej...

Budżetowanie

Moduł umożliwia budżetowanie podmiotów (ośrodków odpowiedzialności, centrów przychodów, MPK) i przedmiotów (celów). Ułatwia wprowadzenie danych i kontrolę zatwierdzania budżetu na wszystkich etapach tego procesu. węcej...

Delegacje krajowe

Moduł wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych. Umożliwia przełożonym kontrolowanie wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. więcej...

e-Deklaracje

e-Deklaracje to bezpieczne i proste w obsłudze narzędzie do elektronicznego wysyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów. więcej...

Ewidencja Pojazdów

Moduł wspomaga ewidencję przebiegu pojazdów firmowych jak i prywatnych wykorzystywanych dla celów służbowych. Umożliwia we współpracy z modułem Forte Delegacje Krajowe przydzielanie pojazdów firmowych na czas wyjazdów służbowych. więcej...

Finanse i Księgowość

Moduł obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont. więcej...

Help Desk IT

Moduły przydatny w każdej firmie posiadającej infrastrukturę IT dostępną dla ogółu lub dużej liczby pracowników. więcej...

Handel

Handel jest modułem pozwalającym na kompleksową obsługę obrotu towarowego. Elementami procesu są m.in. zakupy, gospodarka magazynowa, fakturowanie. więcej...

Internet

Moduł pełni funkcję wewnętrznego portalu komunikacyjnego, wspiera zarządzanie wiedzą, informacją i zasobami organizacji. Usprawnia wymianę informacji pomiędzy zarządem i pracownikami firmy, jak również jej przepływ między działami i oddziałami przedsiębiorstwa. więcej...

Kadry i Płace

Moduł obejmuje całokształt zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika. więcej...

Karty Pracy

Moduł ułatwia ewidencję oraz rozliczenie czasu pracy pracowników z podziałem na projekty lub działy. więcej...

Kasa

Moduł pozwala na kompleksową obsługę operacji pieniężnych wyrażonych zarówno w złotych jak i walutach obcych. więcej...

Kontroling

Moduł dostarcza narzędzi do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o przebiegu procesów gospodarczych w oparciu o metody rachunkowości zarządczej. więcej...

Majątek IT

Moduł poszerza funkcjonalność Forte Majątek Trwały odnośnie wyposażenia w sprzęt IT. Ułatwia działom IT ewidencję i zarządzanie tym majątkiem dzięki pełnej informacji dla o rodzaju, typie oraz historii użytkowania przez pracownika powierzonego sprzętu. więcej...

Majątek Trwały

Moduł wspomaga ewidencję przydzielania majątku trwałego i wyposażenia pracownikom przedsiębiorstwa. Umożliwia przypisanie odpowiedzialności za wyposażenie konkretnej osobie. więcej...

Nieobecnośći

Moduł obsługuje proces zgłaszania, akceptacji i rejestracji wniosków dotyczących nieobecności. Eliminuje zbędną biurokrację i zapewnia rzetelność rozliczeń dni wolnych. więcej...

Obieg Dokumentów

Rozwiązanie wspiera proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie.  więcej...

Ocena Pracownicza

Umożliwia zarządowi ukierunkowanie wysiłków pracowników na realizację konkretnych celów wynikających ze strategii firmy. więcej...

Planowanie Płynności Finansowej

Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, pozwala przewidzieć ewentualne nadwyżki i ograniczyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. więcej...

Rekrutacja

Moduł wspomaga zarządzanie procesem rekrutacji oraz wyraźnie obniża jego koszty poprzez znaczną automatyzację pracy i wyeliminowanie konieczności drukowania dokumentów. więcej...

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów

Moduł pozwala na pełną automatyzację procesu obsługi kosztów rozliczanych w czasie. więcej...

Rozliczenia Pracownicze

Moduł umożliwia rozliczenia pieniężne z pracownikami. więcej...

Struktura Organizacji

Moduł niezbędny do właściwej implementacji i wszystkich pozostałych elementów Systemu Forte z obszaru Zarządzania Zasobami: zarówno Majątkiem Przedsiębiorstwa jak i Kapitałem Ludzkim. więcej...

Szkolenia

Moduł wspiera zarządzanie systemem szkoleń pracowniczych oraz procesem oddelegowania pracowników na szkolenia zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. więcej...

Środki Trwałe

Moduł zwiększa efektywność zarządzania majątkiem trwałym firmy. Plany amortyzacji umożliwiają prowadzenie symulacji i dobór najkorzystniejszego dozwolonego przez polskie prawo wariantu. więcej...

Telefonia

Moduł wspomaga obsługę limitów i rozliczeń wykorzystania telefonów służbowych poprzez dystrybucję wśród użytkowników informacji o limitach, dostarczanie bilingu, rozliczenie kosztów telefonów, rejestrację wniosków o akceptację w przypadku przekroczenia limitów oraz procesu ich akceptacji przez przełożonych. więcej...

Windykacja

Moduł służy do obsługi procesów windykacyjnych zachodzących w firmie, w szczególności o profilu handlowym lub usługowym. więcej...

Zaliczki Pracownicze

Moduł wspomaga kompleksowo proces obsługi zaliczek pracowniczych od momentu złożenia wniosku poprzez akceptację przez przełożonego, wypłacenie zaliczki pracownikowi aż po jej rozliczenie. więcej...

Zamówienia Wewnętrzne

Moduł wspiera proces obiegu zamówień wewnętrznych. Pracownicy korzystający z modułu zgłaszają zapotrzebowanie jako tzw.: klienci wewnętrzni wobec działów świadczących usługi wewnątrz przedsiębiorstwa, najczęściej rolę tę pełnią działy administracji. więcej...

Zasoby Organizacji

Moduł umożliwia realizację procesów organizacji w zakresie dostępu pracowników do określonych zasobów przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy dostęp do tych zasobów wymaga akceptacji innych osób dysponujących zasobem. więcej...
 
Menu nie zostało przypisane