Kontakt

(32) 388 88 88

Mała Księgowość Start

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Sage / Symfonia Start / Mała Księgowość Start

Program przeznaczony jest dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych. Program umożliwia rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku podatkowego.

Wybrane możliwości programu:


WSPOMAGANIE ROZLICZANIA PODATKÓW I PROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH EWIDENCJI

 • Płynne przejście ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne oraz ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem VAT.
 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu zarejestrowanych w Księdze (ewidencji).
 • Możliwość wpisania do rejestru VAT dokumentu z podziałem na odpowiednie kategorie zakupów.
 • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
 • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów.
 • Rejestrowanie i rozliczanie kosztów odroczonych (zapisy do kolumny 16).
 • Wydruki deklaracji podatkowych i VAT.


EWIDENCJONOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia (do 5 środków trwałych).
 • Podstawowe metody amortyzacji. 


EWIDENCJONOWANIE PRACOWNIKÓW I WYNAGRODZEŃ

 • Ewidencja pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (do 5 umów w miesiącu).
 • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń, listy płac, deklaracji


WYMIANA DANYCH Z INNYMI PROGRAMAMI

 • Kopiowanie zestawień do schowka Windows i przekazywanie ich do innych programów.
 • Import danych z programów Handel Premium, Handel Start, Faktura Premium, Faktura Start do bufora programu Mała Księgowość Start.
 • Rozszerzenie funkcjonalności o możliwość współpracy z programem Symfonia Start e-Dokumenty, służącym do zarządzania i archiwizacji faktur elektronicznych będących w obiegu przedsiębiorstwa
 • Symfonia Mała Księgowość Start za pośrednictwem programu e-Dokumenty został dostosowany do współpracy z serwisem internetowym miedzyfirmami.pl, który umożliwia szybką i bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych.