Kontakt

(32) 388 88 88

eDek


Program „eDek - Elektroniczne Deklaracje” służy do tworzenia i zarządzania deklaracjami podatkowymi. Przechowuje je w bazie danych, co ułatwia wyszukiwanie, edytowanie i tworzenie korekt. Program pozwala wysyłać wiele deklaracji jednocześnie drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje oraz pobierać poświadczenia odbioru, a funkcja importu umożliwia wysyłanie deklaracji sporządzonych przy pomocy innych programów. Deklaracje można drukować zarówno na formularzach, jak i na czystych kartkach. Funkcja automatycznej aktualizacji zapewnia dostęp do najnowszych wersji formularzy.


 
Menu nie zostało przypisane