Kontakt

(32) 388 88 88

Budżetowanie

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Sage / System Forte / Moduły / Budżetowanie

Budżetowanie - obszar Analiza i Informacja Zarządcza

Pozwala na skuteczne zarządzanie procesem budżetowania w przedsiębiorstwie. Umożliwia odzwierciedlenie struktury budżetowej organizacji. Najmniejsze elementy budżetu przedsiębiorstwa (plany cząstkowe) mogą się łączyć tworząc budżety główne dla całej firmy. Moduł umożliwia budżetowanie podmiotów (ośrodków odpowiedzialności, centrów przychodów, MPK) i przedmiotów (celów). Ułatwia wprowadzenie danych i kontrolę zatwierdzania budżetu na wszystkich etapach tego procesu. Automatycznie zestawia raporty z realizacji i wylicza odchylenia między wynikami planowanymi, a uzyskanymi. Zapewnia kontrolę poufności danych. Współpracuje z modułami Forte Finanse i Księgowość w zakresie informacji o podmiotach i przedmiotach procesu budżetowania oraz rodzajach przychodów i kosztów, Forte Handel w zakresie informacji dotyczących sprzedaży takich jak towary, grupy asortymentowe, kontrahenci czy dokumenty.

Budżetowanie:

  • ułatwia opracowanie spójnego budżetu przedsiębiorstwa
  • zapewnia efektywność procesu budżetowania i realizację strategii przedsiębiorstwa
  • gwarantuje wysoką jakość procesu budżetowania
  • umożliwia elastyczną aktualizację budżetów
  • zwiększa identyfikację kadry kierowniczej z celami operacyjnymi firmy i podnosi ich motywację
  • umożliwia efektywną alokację ograniczonych zasobów przedsiębiorstwa
  • wpływa na podniesienie skuteczności działań operacyjnych poprzez stały monitoring założeń i planów