Kontakt

(32) 388 88 88

Analizy Finansowe

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Sage / System Symfonia / Analizy Finansowe

Program wspomaga i przyspiesza pracę działów finansowo-ekonomicznych w firmie. Umożliwia szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zaewidencjonowanych w programie SYMFONIA® Finanse i Księgowość Premium. Wykorzystuje wzbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny MS Excel.

SZYBKIE TWORZENIE WSZELKICH ANALIZ, RAPORTÓW I ZESTAWIEŃ DLA POTRZEB WEWNĘTRZNYCH, JAK RÓWNIEŻ DLA ZEWNĘTRZNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

 • Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np. według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów.
 • Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
 • Definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, pomocnych w monitorowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Przygotowywanie raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, dla banków, inwestorów i innych instytucji.
 • Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie produkcji.
 • Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni.
 • Wyliczanie danych do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, z procentowym rozliczeniem VAT.
 • Wyliczanie danych do kwartalnej informacji podsumowującej.
 • Naliczanie i drukowanie deklaracji CIT-2, PIT-5.
 • Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji.

 

ZNACZNE SKRÓCENIE CZASU PRACY POTRZEBNEGO NA DOTARCIE DO DANYCH FINANSOWYCH I PRZEPROWADZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • Bezpośredni wybór kont z planu kont programu SYMFONIA® Finanse i Księgowość Premium oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.
 • Proste definiowanie zestawień - wybór lat, okresów oraz sposobu naliczania i grupowania danych za pomocą rozwijanych list i przełączników.
 • Grupowe wypełnianie danych dla wskazanych pozycji, np. dla stanów wybranych kont w kolejnych miesiącach roku.

RÓŻNORODNE GOTOWE ZESTAWIENIA I RAPORTY

 • Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS.
 • Gotowe wzory deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, CIT-2, PIT-5 w układzie zgodnym z wymaganiami Urzędów Skarbowych.
 • Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald.
 • Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu.
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią.
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.
 • Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu.

ELASTYCZNE OPEROWANIE ZGROMADZONYMI DANYMI W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UŻYTKOWNIKA

 • Prognozowanie przychodów i kosztów w oparciu o rzeczywiste dane i relacje występujące w przedsiębiorstwie.
 • Przeprowadzanie symulacji (np. wzrostu płac) na podstawie rzeczywistych danych i analizowanie ich wpływu na oczekiwane wyniki przedsiębiorstwa.
 • Analizowanie danych za wybrany okres, np. z uwzględnieniem przesuniętego roku obrachunkowego.
 • Równoczesny dostęp do wszystkich lat obrachunkowych, porównywanie danych z różnych lat.
 • Magazyn danych podręcznych wykorzystywanych do budowy własnych raportów i zestawień.

 

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU PRACY I WYSOKA SKUTECZNOŚĆ OCHRONY DANYCH

 • Szybkie aktualizowanie zgromadzonych danych w oparciu o dane źródłowe, znajdujące się w programie SYMFONIA® Finanse i Księgowość Premium.
 • Możliwość dodania szczegółowego opisu do analizowanych danych.
 • Łatwe modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb.
 • Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień.
 • Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych - poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów.

DUŻA FUNKCJONALNOŚĆ WE WSPÓŁPRACY Z PROGRAMAMI PAKIETU MS OFFICE

 • Kopiowanie zgromadzonych danych i wykorzystywanie ich, np. przy graficznych prezentacjach z użyciem przenośnego komputera pracującego z zainstalowanym pakietem MS Office 97/2000/XP/2003.
 • Możliwość odłączenia aplikacji od programu MS Excel bez utraty danych.