Kontakt

(32) 388 88 88

Aktywacja danych w kluczu sprzętowym

Jesteśmy partnerem
Strona główna / Oferta / Sage / Otoczenie / Aktywacja / Aktywacja danych w kluczu sprzętowym

Wprowadzanie kodów aktywacji klucza
Klucz sprzętowy otrzymany przy zakupie programu nie zawiera żadnych aktywacji. Praca z programem jest możliwa przez 60 dni (w programie Kontroling nie ma tego ograniczenia) . W tym czasie należy zarejestrować program i uzyskać kod aktywacji, który następnie należy wprowadzić do klucza. Od tego momentu możliwa jest praca z programem bez ograniczeń czasowych.
Aby otrzymać kod aktywacji, konieczne jest wysłanie do Sage sp. z o. o. karty rejestracyjnej, zawierającej wszystkie dane niezbędne do wydania kodu aktywacji, ewentualnie spełnienie innych wymagań związanych z zakupem lub wdrożeniem programu.


Rejestracja
W celu dokonania rejestracji należy w oknie Programowanie kluczy sprzętowych wybrać przycisk polecenia Aktywuj. Otworzy się okno Zapisanie aktywacji do klucza. 


Okno Zapisanie aktywacji do klucza.


W polu Numer seryjny aplikacji wpisać numer seryjny produktu, składający się z symbolu produktu oraz - po myślniku - pięciu kolejnych cyfr numeru, a następnie wybrać przycisk polecenia Generuj.

W wyniku tego działania w odpowiednich polach pojawi się wygenerowany kod klucza oraz odczytany indywidualny numer klucza.


Okno Kod zgłoszenia aktywacji.

Następnie należy wybrać przycisk polecenia Zarejestruj program uruchamiający Kartę rejestracyjną ułatwiającą zebranie informacji i przygotowanie komunikatu dla producenta. Po wypełnieniu karty reje-stracyjnej należy wysłać ją jedną z dostępnych metod do działu aktywacji Sage sp. z o. o.

Wprowadzanie aktywacji do klucza Klient który przysłał prawidłowo wypełnioną kartę rejestracyjną oraz ureguluje należność za program otrzyma kod aktywacji. W celu wprowadzenia otrzymanego kodu aktywacji do klucza należy w oknie Programowanie kluczy sprzętowych wybrać przycisk polecenia Aktywuj. Otworzy się okno Zapi-sanie aktywacji do klucza. W polu Numer seryjny aplikacji wpisać numer seryjny produktu, natomiast otrzymany kod aktywacji wprowadzić w polu Kod aktywacji klucza.


Okno Wpisany kod aktywacji.

Należy wybrać przycisk polecenia Aktywuj, uruchamiając wpisywanie danych do klucza. Po wykonaniu operacji aktywacji pojawi się komunikat potwierdzający wykonanie operacji, lub informujący o przyczy-nie niepowodzenia. Prawidłowe wprowadzenie kodu, spowoduje pojawienie się na liście w oknie Pro-gramowanie kluczy sprzętowych kolejnej linii z informacją o wprowadzonej aktywacji.

UWAGA
   
Otrzymany kod aktywacji należy przechować w bezpiecznym miejscu, gdyż może być ponownie wykorzystany do odtworzenia przypadkowo usuniętej aktywacji.