Kontakt

(32) 388 88 88

Aktywacja danych firmy

Strona główna / Oferta / Symfonia / Otoczenie / Aktywacja / Aktywacja danych firmy
Po zainstalowaniu programu i założeniu firmy jej dane aktywne są przez 60 dni. Informacje o tym, ile czasu dane firmy są aktywne, znajdziesz wybierając polecenie Informacje o aktywacji z menu Aktywacja.


Rys. 1 Informacje o aktywacji.

Zostanie wyświetlone okno, w którym podana jest liczba dni, po upływie których dane firmy prze-staną być aktywne oraz jakich danych firmy dotyczy aktywacja. Na 10 dni przed upływem okresu aktywacji danych zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności aktywacji danych.

Przycisk Zmiana licencji otwiera okno, w którym możesz podać nowy numer seryjny otrzymany od sprzedawcy przy zakupie kolejnej licencji. Nowy numer seryjny możesz również wprowadzić wybierając polecenie Zmiana licencji z menu Aktywacja.


Przycisk Zgłoszenie danych firmy uruchomi program Karta rejestracyjna, którego poszczególne okna zostały opisane w rozdziale Rejestracja danych firmy.


Przycisk Zmiana danych firmy otwiera okno, w którym możesz podać nowe dane Twojej firmy. Nowe dane Twojej firmy możesz również wpisać wybierając polecenie Zmiana danych z menu Aktywacja.

Przycisk Aktywacja danych firmy umożliwi wprowadzenie kodu aktywacji danych firmy otrzymanego od sprzedawcy, u którego dokonałeś zakupu programu. Kod aktywacji możesz również wprowadzić wybierając polecenie Aktywacja danych firmy z menu Aktywacja.


Aktywacji podlegają dane firmy, identyfikowane przez:

    pełną nazwę firmy
    numer NIP
    numer seryjny

Otrzymany od sprzedawcy kod aktywacji oraz numer seryjny dotyczy danych określonej firmy o określonej nazwie i numerze NIP. Jeśli zmienisz nazwę po wysłaniu do sprzedawcy kodu danych, wówczas otrzymany kod aktywacji danych nie zadziała.


Kod aktywacji może być użyty tylko jeden raz. Po wprowadzeniu do programu i aktywacji danych konkretnej firmy staje się on bezużyteczny. Każda istotna zmiana nazwy firmy lub zmiana NIP-u spowoduje usunięcie aktywacji danych i konieczna będzie ponowna aktywacja w ciągu 30 dni.

Numer seryjny wprowadzasz podczas instalacji programu oraz podczas zakładania pierwszej firmy. W momencie gdy chcesz założyć kolejną firmę potrzebujesz nowego numeru seryjnego, który otrzymasz od sprzedawcy przy zakupie kolejnej licencji.


Po otrzymaniu kodu aktywacji możesz aktywować dane firmy.


Dane firmy należy aktywować w ciągu 60 dni od daty utworzenia firmy.


W celu aktywacji danych firmy wybierz polecenie Aktywacja danych firmy z menu Aktywacja w stanie „z wybraną firmą”. Pojawi się okno, w którym wprowadź kod otrzymany od sprzedawcy.

Rys. 2 Aktywacja danych firmy.

Otrzymany kod aktywacji dotyczy danych firmy, które zostały zgłoszone wcześniej, podczas wysyłania prośby o aktywację.
Jeżeli po zgłoszeniu do sprzedawcy prośby o aktywację zmieniłeś dane firmy lub numer seryjny otrzymany kod aktywacji nie zadziała.
 
Menu nie zostało przypisane