eProwadzenieBiura


Serwis

eProwadzenieBiura.pl
rachunkowego

Wszystko czego potrzeba do poprawy organizacji pracy w każdym biurze rachunkowym lub kancelarii podatkowej. Prowadź ewidencję stanu prac w biurze. Rejestruj dostarczenie i wydanie dokumentów źródłowych od klientów oraz danych do listy płac. Śledź przygotowanie i wysyłkę deklaracji. Zapisuj czynności dodatkowe dla klientów. Rejestruj korespondencję i zadania związane z klientami. Automatycznie twórz faktury. Prowadź analizy pomagające podnieś rentowność biura.

Rozpocznij od zaraz bez żadnych kosztów!

więcej...Źródło: http://kolom.pl/
12.02.12