Kontakt

(32) 388 88 88

Serwis

Jesteśmy partnerem

Przeznaczenie modułu

Moduł przeznaczony jest dla firm zajmujących się serwisem dowolnego rodzaju sprzętu, warsztatów samochodowych o dowolnej specjalizacji lub firm usługowych. Wspomaga pracę poprzez ułatwienie codziennych czynności związanych z obsługą zleceń serwisowych oraz poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do wielu istotnych informacji.

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z modułem Handlowo-Magazynowym. Automatyzuje proces wystawiania dokumentów takich jak zlecenia napraw, dokumenty magazynowe, dokumenty sprzedaży. Pozwala na analizę historii napraw i pracy serwisantów.

Podstawowa funkcjonalność:

  • Prowadzenie słownika serwisowanego sprzętu z możliwością zdefiniowania dowolnych cech np. nr nadwozia, nr ramy, nr seryjny, nr unikatowy itp.
  • Możliwość zdefiniowania dowolnych rodzajów zleceń serwisowych i dowolnych cech np. przebieg itp.
  • Prowadzenie słownika wykonywanych usług.
  • Prowadzenie ewidencji zleceń serwisowych z możliwością filtrowania i szukania.
  • Wydruk przyjęcia sprzętu do serwisu.
  • Prowadzenie archiwum zleceń serwisowych z możliwością filtrowania i szukania.
  • Wystawianie dokumentów WZ powiązanych ze zleceniem serwisowym. Dokumenty WZ mogą być wystawiane od zlecenia do magazynu lub od magazynu do zlecenia serwisowego.
  • Prowadzenie listy napraw powiązanych ze zleceniem. Możliwość wartościowego podziału wykonanych usług na kilku serwisantów.
  • Rozliczenie zlecenia serwisowego z automatycznym wystawieniem Faktury VAT, zawierającej części z dokumentów WZ oraz wykonane usługi.
  • Kilka postaci wydruków Faktury VAT rozliczającej zlecenie: usługa zbiorcza z dodatkową specyfikacją wykonanych usług, usługa zbiorcza bez specyfikacji, wszystkie usługi analitycznie na Fakturze VAT.
  • Możliwość wystawiania dowolnych korekt do faktur rozliczających zlecenia.